Vefat Halinde Hesap Devri Hakkında Bilgi.

BTCTurk’te hesabı bulunan kişinin ölümü halinde hesaptaki TL/ kripto para varlığı mirasçıya devredilir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için ölüm belgesi ve veraset ilamı gerekmektedir.